Rozhodnuté: Slovensko si po zrušení striedania letného a zimného času, ponechá práve tento..

Brusel poskytol členským štátom EÚ slobodnú voľbu pri rozhodovaní sa o tom, ktorý čas si daná krajina ponechá. Posledné striedanie času by malo byť 27.10.2019. Slovensko je naklonené pre zimný čas.

letny cas-zimny cas-striedanie casu-slovensko-rozhodnutie
krissikunterbunt/bigstock.com

V súčasnej dobe je veľmi aktuálna diskusia ohľadom zrušenia striedania letného a zimného času. Bol to návrh Európskej komisie. Brusel poskytol členským štátom EÚ slobodnú voľbu pri rozhodovaní sa o tom, ktorý čas si daná krajina ponechá. Posledné striedanie času by malo byť 27.10.2019. Slovensko je naklonené pre zimný čas.

Rozhodnutie, ktorý čas si krajina ponechá má na starosti vláda. Naša vláda zástava názor, že kratšie dni a dlhšie noci sú pre nás lepším riešením. Od 19.10.2018 je známe rozhodnutie Slovenska, že so zrušením času súhlasí, avšak vláda Slovenskej republiky zástava názor, že susedské krajiny by sa mali v ustálení času zhodnúť, aby sa predišlo možným komplikáciám týkajúcich sa napríklad prepravy.

Neprehliadnite: Toto je top 10 krajín, kde sa nachádzajú najkrajšie ženy na svete! Pozrite, koľké miesto obsadilo Slovensko!

Návrh na zrušenie striedania letného a zimného času predložila Európska komisia. Posledný krát sa bude čas meniť 27.10.2019 a do tej doby sa musia členské štáty EÚ rozhodnúť, ktorý čas si ponechajú natrvalo. Nie len Slovenská republika je naklonená zimnému času. O letnom čase sa tvrdí, že je neprirodzený.

Pokračujte na ďalšej strane nižšie: