Vtip: žiadosť o zvýšenie mzdy, ktorú žiada chlapský pohlavý úd

Žiadosť
Ja, penis, Vás žiadam o zvýšenie mzdy a to z dole uvedených príčin:

– robím fyzickú prácu
– často pracujem vo veľkých hĺbkach
– do všetkého čo robím, musím najprv strkať hlavu
– nemám oddych ani cez víkendy a štátne sviatky
– prácu vykonávam vo vlhkom prostredí
– nemám zaplatené nadčasy
– pracujem v tmavých priestoroch s mizernou ventiláciou
– pracujem pri vysokých teplotách
– na pracovisku sa môžem nakaziť rôznymi chorobami.
Váš Penis.

Tip na článok: Viete aký je najčastejší dôvod, prečo muži podvádzajú svoje partnerky? Dávajte si pozor na…

Drahý penis,
Po zvážení Vašej žiadosti a prehodnotení príčin, ktoré uvádzate, vedenie zamieta Vašu žiadosť z dole uvedených dôvodov:
– nepracujete nepretržite po dobu 8 hodín
– po krátkom výkone častokrát zaspávate priamo na pracovisku
– nie vždy sa riadite pokynmi manažmentu
– nezdržujete sa len na Vami pridelenom pracovisku, ale často nav-števujete aj iné pracoviská
– nie vždy ste iniciatívny – treba Vás potlačiť a stimulovať, aby ste začali pracovať
– na konci zmeny nechávate pracovné miesto neupratané
– nie vždy dodržiavate bezpečnostné predpisy, ako je napríklad nosenie ochranného odevu
– ste opotrebovaný už dávno pred dôchodkom
– nedokážete robiť zdvojené zmeny
– mnohokrát odchádzate z prideleného miesta pred ukončením dennej šichty
A ako keby toho nebolo dosť, stále prichádzate na pracovisko a odchádzate z pracoviska s dvomi podozrivo vyzerajúcimi vrecami.
S úctou manažment

Tip na článok: VIDEO: Šialený test vernosti, ktorý by nechcel podstúpiť asi žiaden muž! Takto zareagoval chlapec, ktorý takmer…