To, že spánok prináša so sebou energiu, zdravie a zvyšuje produktivitu, je všeobecne známe. Je charakterizovaný spomalením rytmu dýchania, tepu srdca a nižšou citlivosťou na vonkajšie podnety. Spánok zabezpečuje regeneráciu organizmu a jeho nedostatok môže spôsobiť celý rad zdravotných komplikácií.

Na Slovensku priam nepredstaviteľná vymoženosť sa stala vo Fínsku realitou. V Helsinkách majú pracovníci rôznych firiem vyhradený čas na spánok, ktorý im bol udelený priamo od šéfa. Čo je na ňom však najlepšie je to, že za čas strávený spánkom majú dokonca zaplatené!

Spánok v práci povýšili občania Fínska na celkom inú úroveň. Pracovníci majú na spánok vyhradené špeciálne miestnosti a dokonca aj trénerov, ktorí im pomáhajú uvoľniť sa a zrelaxovať. Tento niekoľkotýždňový experiment začína pomaly prinášať ovocie. Ukazuje sa, že pracovníci sú omnoho produktívnejší, keď si doprajú ničím nerušný oddych počas pracovného času.

Článok pokračuje na druhej strane: