Poriadok sa dá nájsť aj v chaose. Je všade, v prírode, škole, práci. Istými pravidlami sa riadi aj vesmír. Funguje na podobných princípoch ako karma. Inak povedané, aké požičaj, také vráť. Riadiť sa vesmírom nie je vždy jednoduché, pretože vesmír dáva každému z nás to, čo potrebujeme, a nie to, čo chceme. Uvedomiť si tento rozdiel je veľmi dôležité, lebo inak sa človek nikdy nebude vedieť zmieriť s tým, že nemá to, čo chcel, hoci o to prosil. No tu je pár pravidiel, ako umožniť, aby vesmír fungoval tak, ako chceme.

1. Máme, čo mať máme:
Toto pravidlo súvisí s tým, že dostávame, čo potrebujeme. Prečo by nám vesmír dával to, čo už máme? Vesmír pozná ľudskú chamtivosť a tiež vie, že pre niektorých slovo dosť neexistuje. Preto sú niekoho možnosti veľmi obmedzené, a naopak, niekto ich má stovky.

2. Pustite staré a nového sa dočkáte ihneď:
Sebeckosť je tiež vlastnosť, ktorú vesmír práve veľmi neobľubuje. Na získanie niečoho nového, je potrebné oslobodiť sa od starého. Pretože nové prichádza každý deň, no nie každý to vidí. Kráčať, jednoducho, treba s doširoka otvorenými očami. Príležitosť klope na dvere neustále, no pokiaľ tie dvere držíte zavreté, nikdy jej neotvoríte.

Článok pokračuje na druhej strane: