TEST: Usporiadanie vajíčok o vás prezradí to, aká je vaša najsilnejšia vlastnosť! Ktorá možnosť je správne?

brightside.me

Viete, že naše podvedomie o nás môže prezradiť veci, ktoré vôbec netušíme?

Mnohokrát si myslíme, že sa o niečom rozhodujeme vedome, ale pritom naše rozhodnutie potichu a nenápadne ovplyvňuje naše podvedomie. Tento test je toho názorný príklad. Na obrázkoch vidíte usporiadanie vajíčok v obaloch. Skúste si vybrať, ktoré uloženie na vás pôsobí najviac usporiadane.

Výsledky nájdete na druhej strane: