Test zostavený Nostradámom, ktorému predpovede skutočne vychádzali. Vyber si jedno číslo!

nostradamus-cisla-horoskop-predpoved
ofigenno.com

Nostradámus pochádzal z Francúzska. Patril medzi astrológov a lekárov, no aj tak ho preslávilo niečo iné. Búducnosť! práve toto slovo je pre neho príznačné, dokázal ju predpovedať. Pre ľudí predstavoval akéhosi veštca. Dôvodom bolo, že naozaj mu predpovede vychádzali. Poďte si pozrieť vašu predpoveď. Oči si zavrite a náhodne prstom ukážte na číslo. Zistite, aké číslo ste si zvolili a dozviete sa odpoveď.

Jedna:
Problémy a bariery zdoláte trpezlivosťou a dostatkom odvahy. Dostatok dôvery vám zabezpečí úspechy. Pozitívne myslenie je ten správny vodca. Stojí pred vami ťažší časový úsek.

Dva:
Vo vašej ceste vám bráni prekážka. Neprikladajte všetku váhu veciam. Zbytočne vám to berie energiu a vznikajú konflikty. Dôležitý ste vy.

Tri:
Nasledujúce obdobie bude nad vaše očakávania. Strážte si svoju energiu  a trpezlivosť. To čo vás čaká bude ešte lepšie.