Príbeh na zamyslenie: Chcela som sa rozviesť s mojím manželom, ale mama mi povedala slová, ktoré ma hlboko zasiahli

youtube.com

Nie je nič smutnejšie ako rozvod – traumy, ktorá sa nedjú riešiť bez strát. Ľudia, ktorí prežívajú toto neuveriteľne ťažké utrpenie, sú v ohrození života – po fyzickej i psychickej stránke.

Bohužiaľ, rozviesť sa je v dnešnej dobe už v poriadku. Preto je teraz veľa slobodných matiek, ktoré postupne klesajú u mužov na spoločenské dno.
Pred tebou je list ženy, ktorá už bola rozhodnutá rozviesť sa, ale potom zmenila rozhodnutie. Prečítaj si ho pozorne a zistíš, čo sa stalo. Možno ti tieto slová pomôžu znovu nadviazať vzťah s človekom, ktorého si už pripravená poslať do krajiny pod názvom „Minulosť“.

Príbeh o záchrane manželstva:
Oddiaľovala som tento moment, kým nenastal ten deň. Deň, kedy môj muž Petr odišiel do práce, zbalila som si veci, vzala svojho dvojročného syna a utiekla som z domu k mojim rodičom. Moja mama mi povedala, že ma s otcom nevyhodí a budú mi vo všetkom pomáhať.

„Ale predtým, než definitívne odídeš od svojho muža, – povedala mama, splň mi túto prosbu.“ Položila predo mňa list papiera, urobila vertikálne čiaru uprostred a požiadala ma, aby som do prvej kolónky napísala zoznam vecí, ktoré mi na Petrovi tak moc vadí , že už s ním nedokážem žiť. Myslela som si, že do druhej kolónky bude chcieť napísať zoznam jeho kladných vlastností, hoci už vtedy som vedela, že to bude veľmi krátky zoznam.

pexels.com

Hneď som vedela, čo napíšem do prvého stĺpca:
Petr vždy pohadzujú svoje veci
Nikdy mi nehovorí, kam ide
Pri stole hlasno smrká a chová sa neslušne
Nikdy mi nedal žiadny darček
Je skúpy na peniaze
Nikdy doma nepomáha
Večne je ticho a nekomunikuje so mnou
V tomto zozname som pokračovala dlho, než som sa dostala na koniec strany. Tu už som mala nezvratný dôkaz, že by žiadna žena nechcela žiť s takým monštrom.

So samoľúbym úškrnom som povedala mame: „Do druhého stĺpca mám napísať jeho pozitívne vlastnosti, že?“ Ale mama odpovedala, že ona už pozná jeho silné stránky. Požiadala ma, aby som ku každému z jeho nedostatkov, napísala svoju reakciu na ne.

To už bolo ťažšie a nečakala som, že to bude o mňa. Ale vedela som, že moja mama odo mňa neodíde, kým to nevyplním. Tak som začala písať.