Ohavný čin českej matky. Ubližovala vlastnému dieťaťu, aby získala od štátu peniaze.

Ilustračné foto: HannaKuprevich/bigstock.com

Keď sa povie matka, zväčša nám napadnú slová ako láska, starostlivosť, obetavosť a bezpodmienečnosť. Áno, taká by každá matka mala byť, avšak realita je iná. Aby bola žena dobrou matkou, nemusí byť dokonalá, avšak má sa snažiť byť tá najlepšia matka, aká len môže byť. Základom všetkého je nijakým spôsobom vedome neublížiť svojmu dieťaťu. Nájdu sa však aj také matky, ktoré porušujú aj toto základné pravidlo.

Žena z Českej Republiky, konkrétne z Havířova sa dopustila na svojom vlastnom 6 ročnom synčekovi ohavného zločinu. Počas celého svojho života si žena nechcela nájsť poriadku prácu a vymýšľala rôzne iné možnosti, ako získať peniaze. Najjednoduchšie sa jej zdalo získavať peniaze od štátu, na prídavkoch na jej tri deti.

Dokopy získavala prídavky až 20 000 českých korún. Žena však chcela viac a preto sa snažila vymyslieť ďalší spôsob, ako dostať od štátu vyššie sociálne dávky.

Pokračujte nižšie v čítaní článku na druhej strane: