Kritika od Európskej komisie: Slovensku je vyčítané veľké drancovanie lesov a zlé ovzdušie

ilustračné foto: Anatolii Lyzun/bigstock.com

Téma životného prostredia a jeho znečisťovania je v súčasnosti viac než aktuálna. Napriek tomu sa nájde veľa ľudí, ktorí tento závažní problém stále ignorujú a neprisudzujú mu veľkú vážnosť. Nie je to len problém sveta mimo nás. Aj na Slovensku je nespočetne veľa problémov, ktoré prírode určite neprospievajú.

Vo viacerých regiónoch sa zhoršilo ovzdušie, odpadové hospodárstvo je pozadu a lesy sú pod neustálym tlakom. Spôsobuje to aj nadmerné využívanie biomasy získanej z dreva a celkovo zo zlého hospodárenia.

Podobne opísala túto situáciu na Slovensku aj Európska komisia v Správe o Slovensku 2019. Envirorezort sa vyjadril, že sú to výzvy, ktorými sa už dlhodobo a intenzívne zaoberá. Čo sa týka ovzdušia, vyzdvihujú priestor pre vyhlásenie nízkoemisných zón a taktiež prichádza s nápadom výmeny starých vykurovacích zariadení vo verejných budovách.

Článok pokračuje na druhej strane:


ZDROJteraz.sk