Konečne nastal deň, kedy si Slovensko uvedomilo, že sa cirkusy čoraz viac stávajú akousi formou týrania zvierat. Už dávno sa hovorilo o zákaze prevádzkovania, no dlhšie sa nič nedialo. Ako zázrakom však prišlo vyhlásenie.

Práve 1. september 2019 bude dňom, kedy sa v cirkusoch zakáže využívanie zvierat na verejné vystúpenia. Vzťahuje sa to na mačkovité šelmy, slony, delfíny, primáty, medvede a mnoho ďalších zvierat. Okrem toho, je zverejnený aj zákaz s týmto cieľom cvičiť spomenuté zvieratá.

O tom všetkom informuje vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Tento zákaz sa netýka zierat ako mačka domáca, fretka domáca alebo aj pes domáci. Samozrejme si treba uvedomiť, že zákaz sa nevzťahuje na prípadné prednášky, či kŕmenie v zoologických záhradách a ani na sokoliarske vystúpenia.

Článok pokračuje na druhej strane: