Jednoduchý test, ktorý vám prezradí, ako milujete a koho v živote potrebujete!

Zistite svoju milostnú energiu, podľa tohto testu,

psychologicky test-farby
pronaladu.cz

To ako niekoho milujete a koho potrebujete je otázka vášho srdca. Okrem srdca však v každom takomto rozhodnutí stojí aj váš rozum. Preto skúste nechať pracovať vaše podvedomie, aby ste dostali odpoveď na vašu otázku. Zistite svoju milostnú energiu, podľa tohto testu, ktorý zostavila parížska somatopsychoterapeutka

Ako na to? Skúste sa teraz nesústrediť na všetky zaužívané tvrdenia o tom, čo predstavujú jednotlivé farby. Vyberte si len tú, ktorá vás najviac priťahuje. Riaďte sa prvým momentom a vyberte si jedno zo srdiečok.

Ružová: Táto farba predstavuje idealistickú a filmovú lásku, ktorej sa oddáte celým svojím telom a dušou. Vo vašom živote sa usilujete o niečo stabilné a trváce. A ak vám to daná osoba nevie dať, radšej budete sami. S*x pre vás nie je len otázka telesného zážitku. Prežívate ho ako telesne, tak aj hlboko vo svojej duši. Potrebujete niekoho, kto sa vie povzniesť na veci a je svojím spôsobom snílek. Mal by byť schopný celý sa oddať, tak ako to robíte aj vy.

Zlučiteľné farby:  červená, oranžová, ružová

Pokračujte na ďalšej strane nižšie na farbu červená a oranžová: