Vtip: bavia sa dvaja informatici o notebooku

Bavia sa dvaja informatici.
I: Ty máš nový notebook?
II: Áno a zadarmo.
I: Ako to?

II: Bol som u kamarátky a ten notebook jej nefungoval. Tak som sa s tým páral asi 4 hodiny, ale nakoniec som ho opravil. A ona si sadla na stôl, vyzliekla si nohavičky a povedala: „Za to si môžeš zobrať, čo chceš“.Tak som si vzal ten notebook.
I: Dobre si urobil. Veď v tých nohavičkách by si vyzeral ako buzerant…

Tip na článok: Sedia deti – prváci v škole na hodine Slovenského jazyka a učiteľka sa pýta: