Európsky parlament schválil smernicu, ktorá Slovákom otvára novú nádej. Kvalitnejšie potraviny, ktoré vyhľadávame v Rakúsku a v iných krajinách Európskej únie môžu byť pre nás už samozrejmosťou. Európsky parlament totiž hovorí o obmedzení dvojakej kvality jedného druhu a jednej značky potravín v obchodných reťazcoch po celej Európskej únii.

Ak by obchodný reťazec ponúkal potraviny, ktoré sú menej kvalitné než rovnaké potraviny v inom štáte Európskej únii, reťazec môže očakávať naozaj veľkú pokutu, ktorá má dosahovať výšku až 4% ročného obratu.

Ak jednotlivé krajiny porušia túto smernicu, môžu rátať s vylúčením produktu v konkrétnej krajine a taktiež by konanie reťazca spadalo pod nekalé obchodné praktiky. Smernica je už oficiálne schválená a v týchto mesiacoch má prejsť cez Radu ministrov Európskej únie. Tá ma 24 mesiacov na to, aby si jednotlivé krajiny túto smernicu osvojili.

Mohlo vy vás zaujímať: Najväčší jed v potravinách, ktorý konzumujeme každý deň! Nie je to ani cukor ani soľ!

Neprehliadnite: SUPERPOTRAVINA! Červená repa je priam zázrak na tanieri s liečivými účinkami.