Čo o vás prezrádza podpis? Odhaľte vaše skrýte vlastnosti o ktorých ste pravdepodobne ani len netušili!

ketkes.com

Každý z nás máme svoj štýl písma a podpis. Schopnosť písať nie je len jednou z vecí, ktorá nás odlišuje od zvierat, ale zároveň nás naše písmo odlišuje od ostatných ľudí. Všeobecne je známe, že písanie nie je len o pohybe rukou a o zaznamenávaní faktov.

Písanie je určitým prejavom našej osobnosti a vlastností. Niektorí vedci sa zaoberajú výslovne skúmaním písma a jeho tvaru.  Dnes vám prinášame niekoľko druhov písma, ktorých tvary sa nemusia presne zhodovať s tým vaším, no môžete tam nájsť spoločné znaky.

1. Podpis smerom nahor- Ak váš podpis smeruje nahor, znamená to, že k životu pristupujete veľmi optimisticky a cítite sa dobre v prostredí, v ktorom sa nachádzate. Šťastie vám vo vzťahu či rodine zvyčajne nechýba. Zároveň máte veľké ambície a nebojíte sa výziev.

Pokračujte v článku na ďaľšej strane a odhaľte typy písma: